CFRP

CFRP - Rotwild Polska

CFRP

Ramy karbonowe ROTWILD produkowane są głównie z tzw. włókna HT (High Tenacity) cechującego się wysoką trwałością. Modułowy charakter konstrukcji ramy umożliwia dodatkowo stosowanie innych typów włókna karbonowego (HM = High Modulus lub HST = High Strain and Tenacity), umożliwiając tym samym poradzenie sobie z nietypowymi problemami, takimi jak większa sztywność (HM) czy też poprawić w sposób selektywny zachowanie mechaniczne ramy, będące reakcją na uszkodzenia powłoki spowodowane kamieniami, żwirem czy uderzeniami (HST).

 

                Materiałem wyjściowym do produkcji ramy jest prepreg, półprodukt wykonany z włókien, w którym pojedyncze włókna karbonowe, z których niektóre mają grubość zaledwie 0,007 mm, zostały wcześniej wstępnie zaimpregnowane żywicą epoksydową (matryca). Jakość impregnacji ma znaczenie kluczowe dla właściwości ramy karbonowej. Idealny stosunek mocy do wagi ramy można osiągnąć tylko w przypadku równomiernego rozkładu i właściwego stosunku objętości włókien do objętości żywicy. Przykładowo, jeśli objętość żywicy w materiale prepreg zostanie zmniejszona lub ograniczona do minimum w trakcie przetwarzania w celu zachowania wagi, włókno może nie być dokładnie zatopione w żywicy i nie być w stanie przenieść sił – zwłaszcza pod wpływem obciążenia ściskającego.

 

 MODUL MONOCOQUE TECHNOLOGY – MMT II

                Żaden inny materiał nie cechuje się takim potencjałem jak karbon. Aby zapewnić jeszcze większą optymalizację osiągów poświęciliśmy znaczne środki na przeprowadzenie badań podstawowych. Wynikiem naszych starań jest nowa metoda produkcji nazwana Module Monocoque Technology (MMT). Nowa technologia produkcji MMT firmy ROTWILD oferuje wyższą skuteczność konwersji niezwykle skomplikowanych i złożonych wymagań konstrukcyjnych, produkcyjnych oraz gwarancję jakości ram karbonowych. Cały proces produkcyjny podzielony został na poszczególne etapy (moduły), co umożliwia eliminację źródeł błędów w ich zarodku. Aktualnie możliwe jest wykonanie nowych rodzajów konstrukcji ramy dzięki opanowaniu umiejętności precyzyjnego sterowania właściwościami mechanicznymi ram ROTWILD (parametrami takimi jak sztywność, wytrzymałość czy absorpcja drgań) oraz definiowania specyficznych problemów związanych z kwestią materiału (wrażliwość na uderzenie) zarówno podczas fazy projektowania, jak i produkcji, w efekcie czego ramy karbonowe ROTWILD oferują wyjątkową jakość i wydajność.