Kinematyka

Kinematyka - Rotwild Polska

Kinematyka

Naszym celem jest opracowanie idealnego układu zawieszenia do każdego zastosowania, oferującego maksymalną dynamikę i radość z jazdy. Analiza kinematyczna całego układu stanowi podstawę opracowywanej przez nas koncepcji ramy. Obejmuje to określenie wirtualnego punktu obrotu oraz krzywizny trajektorii koła, ale również negatywnej reakcji odskakiwania korby („pedal kickback”) oraz przełożenia pomiędzy tylnym wahaczem a amortyzatorem.

WIRTUALNY PUNKT OBROTU (ŚRODEK CHWILOWY OBROTU)

Wirtualny punkt obrotu określa punkt poruszający się w procesie kompresji, znany również jako środek chwilowy obrotu.

Więcej

KRZYWIZNA TRAJEKTORII KOŁA

Oprócz pozycji wirtualnego punktu obrotu, na właściwości kinematyczne roweru górskiego kluczowy wpływ ma krzywizna trajektorii kół. Jest ona określana linią prostą biegnącą do środka chwilowego obrotu, przechodzącą przez wirtualny punkt obrotu oraz oś tylnego koła.

Więcej

PEDAL KICKBACK

Efekt ruchu korby nazywany „pedal kickback” dotyczy zmiany długości tylnego trójkąta (chainstay, CS) w fazie wydłużania sprężyny i określany jest na podstawie bezpośredniej odległości pomiędzy suportem a osią tylnego koła.

Więcej

WSPÓŁCZYNNIK PRZEŁOŻENIA

Współczynnik przełożenia jest wynikiem momentów wyliczanym z sił działających na tylne koło i amortyzator.

Więcej