KRZYWIZNA TRAJEKTORII KOŁA

KRZYWIZNA TRAJEKTORII KOŁA

Schemat przedstawiający krzywiznę trajektorii koła.

OKREŚLENIE KRZYWIZNY TRAJEKTORII KOŁA

Oprócz pozycji wirtualnego punktu obrotu, kinematyka roweru górskiego jest również w znacznym stopniu determinowana przez krzywiznę trajektorii kół. Jest ona określana linią prostą biegnącą do środka chwilowego obrotu, przechodzącą przez wirtualny punkt obrotu oraz oś tylnego koła. Krzywizna trajektorii koła jest zawsze prostopadła do linii środka chwilowego obrotu, opisuje zatem zmianę długości tylnego wahacza w procesie kompresji pionowej w osi tylnego koła na płaszczyźnie horyzontalnej.

Schemat przedstawiający krzywiznę trajektorii koła.

SZCZEGÓŁOWY OPIS KRZYWIZNY TRAJEKTORII KOŁA

Podczas optymalizacji trajektorię koła dzielimy na dwa obszary, skupiając się na pierwszym z nich, jakim jest zakres SAG (20-30% całkowitego skoku zawieszenia). Pozostały skok zawieszenia pełni tutaj rolę drugorzędną i jest zasadniczo określony przez przełożenie na tylnym zawieszeniu.
               

Celem optymalizacji parametrów kinematycznych w pierwszym zakresie skoku zawieszenia jest minimalizacja efektu bujania tylnego zawieszenia. Jeśli tylny wahacz jest w tym obszarze wydłużony, siła generowana przez napięcie łańcucha i przyłożona stycznie do krzywizny trajektorii kół może tylko „wyciągnąć” tylne zawieszenie, tj. wydłużenie tylnego wahacza, przez co pojawia się dodatkowy dodatni efekt anti-squat (uginanie się zawieszenia podczas przyspieszania). To z kolei prowadzi do obniżenia tendencji tylnego zawieszenia do bujania względem napięcia łańcucha.