PEDAL KICKBACK

PEDAL KICKBACK

Diagram pedal kickback

Pedal kickback

Zastosowana przez nas optymalizacja ma na celu zasadniczą redukcję efektu „pedal kickback” wszelkich wieloelementowych układów tylnego zawieszenia poprzez ograniczenie do niezbędnego minimum zmiany horyzontalnej w długości tylnego zawieszenia w skoku podczas tłumienia kompresji. Efekt ruchu korby nazywany „pedal kickback” dotyczy zmiany długości tylnego trójkąta (chainstay, CS) w fazie wydłużania sprężyny i określany jest na podstawie bezpośredniej odległości pomiędzy suportem a osią tylnego koła. Podczas wydłużania zwiększa się odległość między suportem a osią tylnego koła, efektem czego jest zmiana długości łańcucha, odciągająca w tył korbę w kierunku przeciwnym do ruchu pedałowania. Może to spowodować utratę stabilności jazdy w przypadku, gdy korba „kopie powietrze” w kierunku przeciwnym do ruchu pedałowania w górnym martwym punkcie.