WIRTUALNY PUNKT OBROTU (ŚRODEK CHWILOWY OBROTU)

WIRTUALNY PUNKT OBROTU (ŚRODEK CHWILOWY OBROTU)

Pozycja wirtualnego punktu obrotu

OPIS WIRTUALNEGO PUNKTU OBROTU – UKŁAD Z CZTEREMA PUNKTAMI OBROTU Z OGNIWEM HORSTA

Wirtualny punkt obrotu określa punkt poruszający się w procesie kompresji, znany również jako środek chwilowy obrotu. Podczas kompresji oś tylna wykonuje złożony ruch obrotowy, jak również zmianę położenia w płaszczyźnie poziomej i pionowej (ruch obrotowy i translacyjny). Drogę tą można przedstawić jako ruch obrotowy w funkcji czasu w każdym punkcie osi tylnej względem wirtualnego punkt obrotu.

Pozycja wirtualnego punktu obrotu przy pełnej kompresji zawieszenia

OKREŚLENIE WIRTUALNEGO PUNKTU OBROTU

W procesie tym wirtualny punkt obrotu określany jest w sposób następujący: w układzie o czterech punktach obrotu (z ogniwem Horsta) wirtualny punkt obrotu wyznaczany jest przez punkt przecięcia dwóch linii prostych. Pierwsza z nich jest wynikiem połączenia dwóch punktów obrotu – miejsca połączenia ogniwa Horsta i głównego łożyska tylnego wahacza, druga natomiast – punktu obrotu na połączeniu rury podsiodłowej i punktu mocowania na ramie głównej.

 

 

WPŁYW WIRTUALNEGO PUNKTU OBROTU NA WAHACZ TYLNY PODCZAS PEDAŁOWANIA – EFEKT ANTI- SQUAT

Zależnie od pozycji wirtualnego punktu obrotu w połączeniu z krzywizną trajektorii kół może on mieć stabilizujący (dodatni efekt anti-squat) wpływ na siły pulsujące napięcia łańcucha lub jeszcze bardziej wzmocnić efekt „huśtania” (ujemny efekt anti-squat). Powodem tego są znaczne siły (siła napięcia łańcucha sięgająca 4.000 N) przenoszone na łańcuch przez korby podczas pedałowania. Dodatkowo, oprócz procesu przyspieszania, dochodzi również do dynamicznych zmian obciążenia koła, co pokrywa się z siłami napięcia łańcucha. Te dynamiczne zmiany w obciążeniu koła powodowane są przez element korby z 180° wyprzedzeniem, efektem czego jest pulsująca siła naciągu podczas pedałowania. 

Celem prowadzonych przez nas prac rozwojowych jest osiągnięcie neutralnej ramy „stabilizującej”. Konstrukcja taka cechuje się wirtualnym punktem obrotu położonym niezmiennie ponad uciągiem łańcucha podczas procesu kompresji; w rezultacie rama posiada minimalne wydłużenie podczas przyspieszania, zapewnia zawsze optymalną przyczepność i dobre parametry jazdy.