Narzędzia CAx

Narzędzia CAx - Rotwild Polska

Narzędzia CAx

Nowoczesne narzędzia CAx (technologie wspomagane komputerowo) stanowią bazę dla opracowania konstrukcji naszych ram oraz podstawę rozwoju produktów. Programy CAx stosowane są już od pierwszego pomysłu i szkicu, podczas optymalizacji i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych, po samą produkcję. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja i eliminacja błędów nawet na etapie tworzenia wirtualnego modelu, a cały proces opracowywania produktu odbywa się znacznie szybciej. Kolejną zaletą jest wysoki poziom dojrzałości produkcyjnej pierwszych prototypów.

CAD

Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD, Computer Aided Design) w trójwymiarowym modelowaniu produktu

Narzędzia CAD pozwalają nam projektować produkty za pomocą komputera. Proces ten obejmuje tworzenie wirtualnego, trójwymiarowego modelu elementu zawierającego wszystkie geometryczne i fizyczne cechy prawdziwego elementu, takie jak waga, objętość, itp., co stanowi podstawę dla wszelkich późniejszych etapów rozwoju produktu. Dzięki narzędziom CAD możliwe jest wzajemne dopasowywanie do siebie modeli oraz eliminacja ryzyka kolidowania elementów jeszcze na etapie opracowywania produktu.

Komputerowe wspomaganie inżynieryjne (CAE, Computer aided engineering) w obliczeniach wytrzymałościowych i symulacjach zachowania fizycznego

Stosując oprogramowanie CAE możemy od razu przystąpić do obliczeń wytrzymałościowych i symulacji obciążenia wirtualnego modelu. Warunki obciążenia i ograniczenia znane z pomiarów rzeczywistych przenoszone są na model danych produktu. Możemy określić wielkość i kierunek każdego naprężenia materiału (np. rozciąganie, ściskanie, zginanie, skręcanie) jakie zachodzi w danym komponencie w danych warunkach obciążenia. Poziom oddziaływujących naprężeń informuje nas o zakresie w jakim materiał pracuje z pełną wydajnością, możliwości dodatkowej redukcji materiału czy konieczności zmiany projektowych dla danego materiału w celu uzyskania naprężeń materiału mieszczących się w dopuszczalnych granicach. Tylko dzięki stosowaniu tak szeroko zakrojonych działań optymalizujących umożliwia uzyskanie inteligentnej, lekkiej konstrukcji, czyli optymalnego ciężaru względem sztywności i trwałości.

Symulacja MBS (Multibody simulation)

Symulacja MBS to metoda numerycznej symulacji, dlatego też zaliczana jest do kategorii oprogramowania CAE. MBS obejmuje sekwencje symulacji ruchu połączonych komponentów. Stosujemy tą procedurę w projektowaniu kinematycznym tylnego wahacza. Przy użyciu własnych programów obliczeniowych możemy obliczyć prędkości, przyspieszenie oraz siły działające na poszczególne elementy tylnego zawieszenia. Odpowiednie wykresy dotyczące kinematyki tylnego wahacza są nakładane na wykresy parametrów amortyzatora pneumatycznego, dzięki czemu możemy perfekcyjnie dostosować oba te układy do siebie.

Pomiar danych rzeczywistych

Za sprawą pomiaru danych rzeczywistych możemy określić maksymalne obciążenia działające na rower podczas użytkowania. W procesie tym rejestrowany jest zarówno jakościowy jak i ilościowy aspekt danych dotyczących sił i momentów działających na rower, przy czym uwzględnia się szeroki wachlarz warunków jazdy. Dane rejestrowane są za pomocą tensometrów i czujników przyspieszenia zamontowanych w eksponowanych miejscach ramy rowerowej. W 1998 roku skonstruowano pierwszy model do jazdy testowej we współpracy z Uniwersytetem w Siegen. W 2002 roku stworzono drugi model do jazd testowych we współpracy z Instytutem Fraunhofera do Badań nad Wytrzymałością, mając na celu weryfikację i dalsze doskonalenie wcześniej zarejestrowanych danych rzeczywistych. W sumie zidentyfikowaliśmy 32 różne właściwe do tego celu punkty pomiarowe, które wyposażyliśmy w odpowiednie czujniki. Wcześniej określono również odpowiednie ograniczenia dotyczące użytkowania roweru górskiego podczas wykonywania jazd pomiarowych.